پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیوانات ( ویسا )

 

پویش دانشجویی حمایت از حیوانات، پویشی است که بدون چشم داشت برای حقوق حیوانات  که مظلوم ترین آفریده های هستی هستند تلاش می‌کند تا آنان نیز از حقوق زندگی بهره مند باشند. این پویش در راستای حمایت از حیوانات هیچ نوع حمایت مالی قبول نمی کند و به دلیل عدم امکان شفافیت در این حوزه ورود نمی کند . از شما مهربانان تقاضا مندیم به هر ترتیب که می توانید برای حقوق حیوانات تلاش کنید ما را مطلع سازید تا با هم همراه باشیم